Ərəb qızlarının ərə verilməyi: Əmirliklərdə evlilik adətləri -
Hər bir millətin öz tarixi soy-kökünə, mədəniyyətinə, milli-mənəvi, dini dəyərlərinə söykənən fərqli adət-ənənələri var. Müxtəlif coğrafi məkanlarda yaşayan dünya xalqlarının yaşam tərzində mövcud olan ən qədim adətlərdən biri də toy-nişan mərasimidir. Evlilik ənənələri, toy-nişan adətləri,
Xəbəri Oxu
0