AĞCİYƏRLƏRİN 1 GECƏDƏ TƏMİZLƏNMƏSİ, İNSAN ÖMRÜNÜN UZADILMASI! İNTERNETDƏ AXTARIŞ REKORDU QIRAN HİND METODİKASI!
Qədim hindistan həkimlərinin yazılarında orqanizmin təmizlənməsinin maraqlı metodikası tapılmışdı. Məlum olduğu kimi, qida artıq ağız boşluğunda həzm edilməyə başlayır, harada ki tüpürcək vəziləri olur. Onlar qanda olan maddələr mübadiləsinin məhsullarını ayırırlar. Tüpürcək qələvi reaksiyaya
Xəbəri Oxu
0